KOŁO PRZYRODNICZE


Mottem naszego koła przyrodniczego są zasłyszane słowa: "Przyroda bez człowieka może żyć, ale człowiek bez przyrody zginie".

Nadrzędnym celem spotkań jest zainteresowanie ucznia światem, jego bogactwem, różnorodnością, a przede wszystkim pięknem najbliższego otoczenia i niezwykłością codziennie widzianej przyrody. Równie ważne jest kształtowanie i rozwój zainteresowań badawczych, a także przygotowanie do konkursów.

Działamy w myśl słów Konfucjusza: "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż - zapamiętam. Pozwól mi działać, a zrozumiem". Próbujemy odtworzyć zjawiska przyrody w doświadczeniach, obserwujemy to, co dla oczu niewidzialne, tworzymy i próbujemy wyjaśnić niezrozumiałe. Będziemy poznawać nasze otoczenie wychodząc na zajęcia terenowe, odkrywać i badać rzeczy niezauważalne.

Czas poświęcimy również na zagadnienia związane z ochrona środowiska, ekologią i zdrowym odżywianiem. Edukacja środowiskowa to już nie potrzeba, ale konieczność. Nie można pominąć jej na tym etapie edukacji, a koło przyrodnicze to miejsce, gdzie warto poruszyć tematy często kontrowersyjne i na przykład zorganizować małą debatę.

Zajęcia z pewnością pobudzą aktywność uczniów, nauczą współdziałania w zespole, pomogą również w kształtowaniu właściwej postawy i charakteru młodego człowieka.


Cel główny: Pogłębianie wiedzy uczniów

Cele pośrednie:


Formy pracy:


Metody pracy:


POWRÓT
Szkoła Podstawowa nr 30 - Kraków