ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

POLONISTYCZNE

opiekun - mgr K.Glanowska, mgr M.Kidoń, mgr M.Rubin-Lorek

TEATRALNO-MUZYCZNE

opiekun - mgr K.Gubernat, mgr A.Michalik, mgr K.GlanowskaJĘZYK ANGIELSKI

opiekun - mgr Agata Kawęska

TEATRALNO-MUZYCZNE dla kl.I - III / Archiwum

opiekun - mgr A. Michalik, mgr K.GubernatHISTORYCZNE

opiekun - mgr Adrian Karkowski

MUZYCZNE - wokalne

opiekun - mgr Anna MichalikMATEMATYCZNE

opiekun - mgr Teresa Kunicka

PLASTYCZNE

opiekun - mgr Jadwiga RakPRZYRODNICZE

opiekun - mgr Ewa Kamińska

GAZETKA SZKOLNA - "STOP 30"

opiekun - mgr Krystyna GlanowskaKOMPUTEROWE

opiekun - lic. A. Wojtowicz

BRD

opiekun - mgr Bogusława BrożekROZWIJAJĄCE dla kl.I - III

opiekunowie - wychowawcy klas

MISYJNE

opiekun - mgr Jolanta Pawlus (s.Emanuela)SPORTOWE

opiekun - mgr J.Trzos, mgr A.Muzyk

RELAKSACYJNE

opiekun


Zajęcia prowadzone przez podmioty zewnętrzne na terenie SP 30


KOSZYKÓWKA - RADWANSPORT

opiekun - mgr Grzegorz Radwan

MDK Akademia Dziecka "TYGRYSEK"

opiekun - mgr Monika NowickaSzkoła Muzyczna "Bravissimo"

opiekun - mgr Marta Salwarowska

CAPOEIRA

opiekun - mgr Julia Niewola-Staszkowska


Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i wspierające


DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE dla kl.I - III

opiekunowie - wychowawcy klas

NAUCZANIE J.POLSKIEGO JAKO OBCEGO

opiekun - mgr Mirela Rubin-LorekDYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE dla kl.IV - VI

opiekunowie - nauczyciele przedmiotów

BIBLIOTERAPIA

opiekunZajęcia dla dzieci do integracji


TERAPIA PEDAGOGICZNA

opiekun - mgr Elżbieta Czepiel

REWALIDACJA

opiekunowie - pedagodzy specjalni
Szkoła Podstawowa nr 30 - Kraków