KOŁO MISYJNEO NAS

Program koła misyjnego jest adresowany do uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Realizacja programu przewidziana jest w ciągu roku szkolnego. Dzieci realizują go, biorąc udział w spotkaniach animacyjnych, akcjach charytatywnych (sprzedaż materiałów i prasy misyjnej, „Kolędnicy misyjni”, jasełka, sprzedaż kartek świątecznych, konkursy itp.) i zobowiązują się odmawiać codzienną modlitwę w intencji misji.

Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu; w szkole i w salce katechetycznej - czas spotkania to 60 minut. Podczas zajęć poznają problemy misyjne Kościoła. Prezentując dzieciom sytuacje życiowe ich rówieśników w świecie – głodujących, bezdomnych, wykorzystywanych do ciężkiej pracy, analfabetów, uwrażliwiamy je na ich problemy. Dzieci zapoznają się z tekstami biblijnymi, a także z postaciami świętych będącymi wzorami do naśladowania. Zajęcia i formacja Grupy Misyjnej uwzględnia podział roku liturgicznego.

Koło misyjne ma już pewną tradycję w naszej szkole; uczniowie biorą udział w akcji charytatywnej na rzecz Noemi – dziecka z Afryki; co roku zostaje przekazana dla niej konkretna kwota. Grupa angażuje się w przygotowanie jasełek, które prezentowane są nie tylko w szkole, ale i w środowisku, np. w Domu Pomocy dla starszych osób w Podgórkach Tynieckich. Uczniowie biorą też udział w konkursach i przeglądach.

SUKCESY

CEL NADRZĘDNY

Kształtowanie odpowiedzialności za dzieło misyjne Kościoła.

CELE SZCZEGÓŁOWE

DROGI OSIĄGANIA ZAŁOŻONYCH CELÓW:


Korowód Świętych

W dniach 6 i 7 listopada w nawiązaniu do Dnia Wszystkich Świętych. odbył się w naszej szkole Korowód Świętych; w czwartek dla klas 0-III; w piątek dla klas IV-VI.
Dzieci wcześniej zapoznały się z żywotami świętych i błogosławionych, wykonały też plakaty informacyjne. Uczniowie bardzo chętnie włączyli się do tej akcji, w klasach młodszych brało udział 59 dzieci, w starszych 35 osób. Pod opieką katechety „święci” w różnych strojach i z rekwizytami odwiedzali poszczególne klasy ze śpiewem „Taki duży taki mały może świętym być…” Zostali nagrodzeni oklaskami przez rówieśników, a na koniec tej nietypowej „wizyty” obdarowani słodyczami, które zakupił ksiądz proboszcz Jan Dubas.
Pragnę podziękować wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję: Dyrekcji, nauczycielom, szczególne podziękowanie należy się Rodzicom, którzy z wielką ofiarnością i pomysłowością przygotowali stroje i rekwizyty dla swoich pociech. Uważam, że tego typu zajęcia zostaną głęboko w sercu każdego dziecka, pomogą w naśladowaniu swoich Patronów, pomogą być dobrym, ujawniają wiele talentów dziecięcych, a przy okazji są aktywną zabawą. Sadzę, że Korowód Świętych zapisze się na stałe do harmonogramu zajęć w naszej szkole.

s. Mariola (Małgorzata Syjud)


Jasełka 2014

W piątek 20 grudnia klasa II b przedstawiła jasełka misyjne, przygotowane i wyreżyserowane przez katechetkę s. Mariolę i wychowawczynię p. Dorotę Kaję wg scenariusza Renaty Drewniak.
Samo przedstawienie zrobiło duże wrażenie na widzach. Czuć było rękę reżysera: żywiołowość akcji, dynamiczne przejścia od jednej sceny do drugiej, udane, krótkie dialogi przeplatane fragmentami kolęd i nastrojową muzyką; prezentacja multimedialna poszczególnych kontynentów z akcentami misyjnymi – wszystko to zapadało w pamięć; wywoływało oznaki zadowolenia i radości. Mocnym akcentem finałowym była piękna kolęda Skaldów „Złota Jerozolima”, wykonana przez Bartka Brzuchacza z towarzyszeniem zespołu klasowego.
Inscenizacja na pewno nie byłaby tak udana, gdyby nie współpraca z rodzicami, którzy zadbali o stroje, rekwizyty i charakteryzację „aktorów”; gdyby z oddaniem nie włączyła się w to przedsięwzięcie wychowawczyni klasy.
Pragnę im wszystkim podziękować za ogromne zaangażowanie i wkład.

s. Mariola (Małgorzata Syjud)


POWRÓT
Szkoła Podstawowa nr 30 - Kraków