ZAPISY 2018/19Zapisy na rok szkolny 2018/19

 • dzieci do oddziału przedszkolnego ("zerówki") urodzonych w roku 2012, również dzieci do integracji.
 • dzieci do klasy pierwszej urodzonych w roku 2011, również dzieci do integracji


  ZASADY REKRUTACJI SĄ DOSTĘPNE NA PORTALU EDUKACYJNYM:

  zobacz

 • Zapisu do I klasy dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza.
 • Następnie należy formularz wydrukować, podpisać i przynieść do szkoły.
 • Formularz można będzie otrzymać w szkole i wypełnić ręcznie.
 • Sekretarit szkoły czynny jest w godz. 9.00 - 14.00 codziennie z wyjątkiem czwartku.
 • Planujemy otwarcie dwóch oddziałów klasy pierwszej (ogólnodotępny i integracyjny) oraz jednego przedszkolnego - integracyjnego zobacz
 • Ze względu na bariery architektoniczne nie mamy możliwości przyjęcia dzieci na wózkach.

  Szkoła w liczbach

 • ogólna ilość oddziałów: 15
 • w tym oddziały integracyjne: 7
 • oddział przedszkolny: 1
 • średnia ilość uczniów w klasie: 20
 • ogólna ilość uczniów:
 • nauczyciele zatrudnieni: 49
 • sale lekcyjne: 10
 • pracownia komputerowa: 1
 • biblioteka: 1
 • sale gimnastyczne: 2
 • tablice multimedialne: 10
  NOWA OFERTA - ATUTY NASZEJ SZKOŁY> TU: zobacz

  Oddział Przedszkolny - Akademia Przedszkolaka o profilu artystyczno-sportowym zaprasza w nowym roku szkolnym 2018/19

  TU: zobacz1
  TU: zobacz2

  AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA proponuje państwa dzieciom:

 • doskonałą lokalizację w centrum miasta
 • zajęcia obejmujące podstawę programową od 8.00 – 13.00
 • 10-godzinną opiekę bez konieczności korzystania ze świetlicy
 • smaczne domowe obiady w stołówce szkolnej

  Grupa integracyjna - zapraszamy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

 • z niepełnosprawnością intelektualną
 • niedosłyszące
 • niedowidzące
 • z cechami autyzmu
 • z zespołem Aspergera
 • z zespołem Downa
 • z epilepsją
 • z chorobami somatycznymi

  Gimanstyka przedszkolaka

  Zajęcia w sali gimnastycznej odbywają się 5 razy w tygodniu:
  gry i zabawy, zabawy z chustą Klanza, gimnastyka korekcyjna, zumba, aerobik, tańce, piłka nożna.

  Spotkania po angielsku

  Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Proponujemy osłuchanie się z językiem angielskim poprzez formę zabawy, rymowanki, piosenki i nowe słówka.

  Program autorski „Ze sztuką na ty”

  Dziecko i teatr

 • spotkania z teatrem (wyjścia na przedstawienia teatralne do kina "Tęcza", teatru "Groteska", kina "Wrzos")
 • spotkania z pisarzami i autorami bajek,
 • zabawy w teatr,
 • udział w szkolnym konkursie dla klas 0-III i przedszkolaków
 • przedstawienie teatralne w wykonaniu uczniów

  Dziecko i plastyka

 • rozwijanie twórczej aktywności plastycznej dziecka
 • poznanie różnych technik plastycznych: rysunek - kredka, pastele, ołówek, węgiel; malowanie – akwarele, tusz, farby; wycinanka – z papieru kolorowego, kartonu, szmatek; wydzieranka; collage – technika mieszana z wykorzystaniem różnorodnego materiału
 • tworzenie barw, proste formy przestrzenne, kompozycje z materiału przyrodniczego
 • wystawa prac plastycznych
 • zwiedzanie ekspozycji malarstwa w muzeum, oglądanie rzeźb, pomników w najbliższym środowisku

  Dziecko i muzyka

 • spotkania z muzyką – raz w miesiącu udział w koncertach Filharmonii Krakowskiej
 • rytmika – raz w tygodniu
 • zabawy przy muzyce
 • taniec
 • mała orkiestra

  Dziecko i sztuka

 • nabywanie przez dziecko umiejętności wyrażania siebie poprzez elementy plastyki, muzyki, ruchu i tańca
 • tworzenie dźwięków za pomocą własnego ciała: klaskanie, uderzanie o uda, ramiona, tupanie, pstrykanie palcami, tworzenie dźwięku głosem

  Akademia zdrowego przedszkolaka

  Udział w akcji poprzez zdobywaie certyfikatów. Jest to ogólnopolski projekt społeczno-edukacyjny, którego nadrzędny cel to propagowanie zdrowego trybu odżywiania i stylu życia.

  Wykorzystanie w pracy z dziećmi metody dobrego startu prof. M. Bogdanowicz


  Kuchcikowo

  Zajęcia kucharskie dla dzieci 2 razy w miesiącu.

  Bajkowe spotkania

  Spotkania z bajką w bibliotece szkolnej i w Bibliotece Publicznej. Spotkania z autorami bajek. Głośne czytanie bajek przez rodziców i nauczycieli.

  Spotkania z łamigłówką

  Zajęcia matematyczno – logiczne, gry i zabawy, łamigłówki w świecie matematyki Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej.

  Zajęcia dodatkowe poza podstawą programową:

 • rytmika
 • robotyka
 • muzykoterapia
 • gimnastyka korekcyjna
 • zumba, aerobik, tańce, piłka nożna
 • religia  Opinie na temat oddziału przedszkolnego są dostępne na stronie przedszkoland.pl: zobacz
  W ramach zajęć realizowany jest program wychowania przez sztukę „Ze sztuką na ty” wszechstronnie rozwijający aktywność twórczą na wszystkich płaszczyznach – ruch, teatr, taniec, plastyka, muzyka. Stosowane są aktywizujące metody pracy kształtujące kreatywność, samodzielne myślenie, zdolność twórczego rozwiązywania problemów. W ramach współpracy z Dębnickim Ośrodkiem Kultury „Tęcza” dzieci uczestniczą w przedstawieniach oraz w koncertach artystów Filharmonii Krakowskiej. Nasza „zerówka” podejmuje z klasami I – III wiele wspólnych działań, które niejednokrotnie wychodzą poza naszą placówkę; organizowane są konkursy recytatorskie i plastyczne z udziałem zaprzyjaźnionych przedszkoli. Motywacyjny system oceny zachowania ma na celu ukształtowanie właściwych zachowań prospołecznych niezbędnych do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej.

  "Zerówka" jest dobrze wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne, a wszystkie zajęcia ruchowe odbywają się w sali gimnastycznej.  Tylko mała szkoła jest szkołą w pełni bezpieczną!

  Szkoła Podstawowa nr 30 - Kraków, ul. Konfederacka 12 / tel. (012) 266-36-58 • Szkoła Podstawowa nr 30 - Kraków