BRDZajęcia z Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Prowadzący zajęcia: mgr Bogusława Brożek
Gdzie i kiedy: sala komputerowa
Wtorek: 14.25-15.20

Kto może przyjść?

Na zajęcia uczęszczają uczniowie klas czwartych i piątych

Co robimy?

Przygotowujemy się do uzyskania karty rowerowej:

Dla uzdolnionych - reprezentowanie szkoły w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i konkursach dzielnicowych o tej tematyce.


Efekty

  • zdobyta wiedza potrzebna do poruszania się rowerzysty na drodze - udział w konkursach dzielnicowych BRD z cennymi nagrodami - udział w Ogólnopolskim Turnieju BRD - przygotowanie do konkursu Prawo i My - gdzie również wymagana jest wiedza o ruchu drogowym - uczestnictwo w wycieczkach rowerowych jest sposobem na spędzenie wolnego czasu i poprawy kondycji zdrowotnej

    Zapraszamy również klasy szóste!
  • Szkoła Podstawowa nr 30 - Kraków