SZTANDAR SZKOŁY
Sztandar Szkoły pochodzi z roku 1929, a więc liczy sobie ponad 80 lat. W czasie drugiej wojny światowej był ukrywany. W czasach stalinowskich (rok 1955) nadano szkole inny sztandar, a stary był przechowywany przez rodzinę Skodów. Powrócił na swoje miejsce do szkoły dopiero po przemianach ustrojowych (po 1980 r.)

Od tego czasu jest używany podczas uroczystości szkolnych, takich jak: ślubowanie, Dzień Patrona, rozpoczęcie i zakończenie roku oraz uroczystości państwowych. Towarzyszy społeczności szkolnej również w innych ważnych okolicznościach. W ostatnich latach były to: jubileusz 100-lecia Szkoły, apel po śmierci papieża Jana Pawła II, otwarcie nowej sali gimnastycznej, apel żałobny po katastrofie smoleńskiej oraz Marsz Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W naszej szkole przywiązujemy dużą wagę do kultywowania tradycji patriotycznych; obchodzimy uroczyście święta państwowe, posiadamy ceremoniał pocztu sztandarowego i hymnu

Niestety materiał z upływem czasu i na skutek ciągłego używania; rozkładania, składania i podwieszania uległ zniszczeniu. W wyniku podjętej akcji zostały zebrane pieniądze na renowację i SZTANDAR oddano do renowacji

Od września 2011 roku używamy ODNOWIONEGO SZTANDARU - zabezpieczonego w fachowy sposób przez konserwatora zabytków.

W sprawie sztandaru można kontaktować się bezpośrednio z Dyrekcją Szkoły lub z redakcją strony internetowej - sp30kg@interia.pl. Liczymy na Państwa zrozumienie, zaangażowanie i pomysły; przyda się każda złotówka i każda mądra rada.
Szkoła Podstawowa nr 30 - Kraków