ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

14 października odbyło się ślubowanie klas pierwszych oraz powitanie zerówki.

Uroczystość ślubowania prowadziła Julia Stós uczennica klasy IV. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrała pani dyrektor Marta Kaczmarska. Następnie Katarzyna Brudek i Mikołaj Bogucki z klasy Ia oraz Wiktoria Weintritt i Wojciech Czechowski z klasy I b ślubowali w imieniu wszystkich uczniów na sztandar szkoły.
Wypowiedzieli słowa:

  • Będę dbał o dobre imię swojej klasy i szkoły.
  • Będę starał się być dobrym Polakiem.
  • Będę odpowiedzialnie wykonywał swoje obowiązki.
  • Będę życzliwy i wyrozumiały wobec innych.
  • Będę starał się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość Rodzicom i Nauczycielom.
  • Pasowania na ucznia dokonała zgodnie z tradycją pani dyrektor Marta Kaczmarska. Obie klasy pierwsze zaprezentowały krótki program artystyczny. Później były już same niespodzianki: upominki od uczniów klas II, występ klas II i IIIb oraz słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
    Podczas uroczystości do braci uczniowskiej przyjęto również dzieci z klasy zerowej. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły zaprezentowali także przygotowany przez siebie program artystyczny.