| AKTUALNOŚCI | KONTAKT | TERMINARZ | OFERTA |

BAZA SZKOŁYWszystkie sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesne tablice multimedialne, nowe ławki i krzesła dostosowane do wzrostu uczniów.Są to przestronne pomieszczenia z wydzielonym miejscem do zabawy i nauki. W każdej klasie znajdują się półki, gdzie dzieci mogą zostawiać swoje zeszyty, podręczniki, materiały papiernicze.
"ENGLISH CLASSROOM" to klasa językowa, która została odnowiona i wyposażona w nowoczesny sprzęt audiowizualny - tablicę interaktywną, która jest wykorzystywana na zajęciach językowych w szczególności do nauki słownictwa, wymowy i słuchania ze zrozumieniem. Na zajęciach stosowane są materiały dydaktyczne w formie interaktywnych podręczników, które ułatwiają uczniom przyswajanie materiału gramatycznego w nowoczesnej i przyjaznej dla nich formie językowej. Ponadto sala jest wyposażona w słowniki językowe oraz dodatkowe materiały dydaktyczne do nauki słownictwa i gramatyki, z których uczniowie mogą korzystać na bieżąco. W sali tej odbywają się zajęcia językowe w grupach od 8 do maksymalnie 16 uczniów. Na miłą i przyjazną atmosferę pracy wpływa również wystrój pomieszczenia, na którego ścianach zostały umieszczone tablice prezentujące osiągnięcia uczniów, plakaty, mapy językowe oraz samodzielne prace w formie projektów.


W PRACOWNI INFORMATYCZNEJ Znajdują się 22 stanowiska komputerowe klasy PC i MAC. Wszystkie komputery pracujące jako stacje robocze mają jednakową konfigurację sprzętową.W sali znajduje się dodatkowo komputer nauczycielski wyposażony w głośniki, drukarkę laserowa, skaner i rzutnik.Komputery w pracowni połączone są w sieć lokalną z dostępem do Internetu. Stanowiska komputerowe wykorzystywane są do przeprowadzania lekcji informatyki, a także innych lekcji, podczas których potrzebna jest np. prezentacja multimedialna. Na wyposażeniu pracowni pracowni znajduje się także biała tablica bezkredowa z zestawem kolorowych mazaków.
BIBLIOTEKA SZKOLNA jest również pracownią multimedialną wyposażoną w stanowiska w cztery stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do Internetu, a także zestaw multimedialnych programów edukacyjnych. W bibliotece znajduję się również tablica multimedialna z rzutnikiem, keyoboard z mikrofonami i profesjonalnym nagłośnieniem. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać uczniowie i nauczyciele szkoły. Służą one wyłącznie do celów edukacyjnych; poszukiwań materiałów w Internecie i w multimedialnych programach edukacyjnych, wykonywania własnych projektów dla potrzeb naukowych, rozszerzania wiedzy, pisania referatów. Pracownia multimedialna wspiera proces kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli. Księgozbiór biblioteki liczy ok. 8 tys. woluminów; jest stale wzbogacany i uzupełniany, oprócz książek w tradycyjnej formie gromadzi również nośniki elektroniczn.


OBIEKTY SPORTOWO-REKRACYJNE - Posiadamy dwa place zabaw dla młodszych dzieci położone po obu stronach szkoły. Od jesieni 2015 roku uczniowie mają do dyspozycji nowoczesne boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, bieżnię oraz boisko do koszykówki.


Jeżeli pragniesz zapisać dziecko do naszej szkoły...

DOBRZE TRAFIŁEŚ!


Jeżeli wysoki poziom nauczania jest najważniejszy...


Jeżeli szukasz szkoły bezpiecznej i kameralnej...


Jeżeli zależy Ci na artystycznym rozwoju dziecka...


Jeżeli kochasz muzykę...Jeżeli preferujesz sport...


Jeżeli masz dziecko specjalnej troski...


Jeżeli oczekujesz wsparcia w wychowaniu...


NASI PARTNERZY