J.POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓWJęzyk polski jako obcy

Nasza szkoła oferuje nauczanie języka polskiego jako obcego. Nauka jest bezpłatna i obejmuje dodatkowe 2 godziny tygodniowo, które prowadzi wykwalifikowany nauczyciel. Zgodnie z istniejącymi przepisami prawnymi z oferty mogą skorzystać uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz dzieci obywateli polskich, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

mgr Mirela Rubin-Lorek

Polish as a foreign language

Our school offers teaching Polish as a foreign language. Teaching, which is free of charge, includes 2 extra classes a week conducted by a qualified teacher. In accordance with the law the offer is put in for foreign students and Polish citizens’ children who attended schools operating in the education systems of different countries.

mgr Justyna Kołodziej


Zajęcia dodatkowe

TERMIN: środa 13.40-14.25 (7 lekcja)

Zajęcia wyrównawcze dla uczennicy obcojęzycznej z klasy szóstej, przygotowującej się do sprawdzianu szóstoklasisty.
Szkoła Podstawowa nr 30 - Kraków