HISTORIA SZKOŁY

Powstanie Szkoły

Historia szkoły sięga 1900 roku. Wtedy to, czego świadectwem jest kronika szkolna z tego roku:

"...orzeczeniem Wysokiej Carsko-Królewskiej Rady Szkolnej Krajowej z dnia 7 maja 1900 roku została zorganizowana czteroklasowa szkoła ludowa, pospolita, mieszana, do zakresu której należą gminy Dębniki i Zakrzówek z Kapelanką tudzież obszary dworskie w tych gminach..."

Pierwszy rok szkolny rozpoczął się 1 września 1901 roku uroczystym nabożeństwem odprawionym w miejscowej kaplicy. Do szkoły zapisało się 367 dzieci. Ponieważ wynajęte na sale szkolne pomieszczenia okazały się zbyt niewygodne i niewystarczające, tutejsza Rada Gminna w porozumieniu z Radą Szkolną podjęły uchwałę wybudowania własnym kosztem budynku szkolnego z odpowiednimi salami i mieszkaniami dla kierownika.

Najważniejsze wydarzenia z historii Szkoły

Rok 1931

Pod przewodnictwem nowego kierownika p. Leona Patyny zwołana została Rada Pedagogiczna. Celem spotkania było porozumienie w sprawie współdziałania w staraniach o rozwój i uczynienia pełnej siedmioklasowej szkoły.

Leon Patyna przez długie lata swojego życia, a także podczas ciężkiego okresu wojny kierował nieprzerwanie działalnością szkoły, znacznie ją unowocześniając, przez co na stałe zapisał się w jej historii.Do tekstu dołączone zostały świadectwa jednego z uczniów Szkoły nr 30 z podpisem kierownika szkoły p. Leona Patyny.

Rok 1940/41

Lata wojny były ciężką próbą dla szkoły. W roku 1940/41 wobec tego, że remont budynku uszkodzonego wskutek działań wojennych, nie został jeszcze ukończony, a główny budynek przy ul. Konfederackiej był jeszcze zajęty przez wojsko, zebrano dzieci na dziedzińcu szkolnym przy ul. Szwedzkiej 42 i podzielono na klasy.

W związku z ostrą zimą kierownictwo uzyskało lokal przy ul. Czarodziejskiej 54 (obecnie ul. Praska). Z powodu zbyt dużej ilości dzieci uczęszczających do klas pierwszych A, B, C utworzono dodatkową klasę D.W związku z zajęciem budynku szkolnego przy ul. Szwedzkiej 42 przez wojsko, wszystkie klasy przeniesiono do czterech sal przy ul. Czarodziejskiej 52.

Rok 1941/42

Od Wielkanocy do dyspozycji dziewcząt ze szkoły żeńskiej oddano w budynku jedną salę.

Rok 1946/47

Rok szkolny rozpoczęto dnia 3 września uroczystym nabożeństwem w kościele O.O. Salezjanów. Młodzież udała się na nabożeństwo pod opieką swoich wychowawców ze sztandarem na czele. Ponieważ w roku 1946 przypadała dwusetna rocznica urodzin Kazimierza Pułaskiego, poczęto już z końcem września przygotowywać się do uroczystych obchodów w dniu 11 października.

"...Przygotowania były duże, gdyż miała ta uroczystość być połączona z obchodem kościuszkowskim z okazji dnia kościuszkowskiego. Niestety uroczystość nie odbyła się, gdyż na kilka godzin przed nią zmarł nagle na serce kierownik szkoły, zasłużony i niestrudzony pracownik na polu oświaty..."

"...W dwa tygodnie później kierownictwo szkoły objął p. Władysław Zgrzebnicki, który na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej wysunął jako główny cel swojej działalności doprowadzenie budynku szkolnego zniszczonego wskutek działań wojennych do należytego porządku..."

Uroczystość ku czci patrona przełożona została na 4 marca. Wzięli w niej udział: wiceprezydent miasta E. Tor, naczelnik mgr Rezażyński, inspektor szkolny oraz przedstawiciele organizacji społecznych.

Rok 1999/00

W tym roku pożegnaliśmy ostatnią klasę ósmą. W związku z wprowadzeniem reformy oświaty i utworzeniem gimnazjów nasza placówka stała się sześcioletnią szkołą podstawową. Zaczęło za to przybywać oddziałów klas młodszych.

Teraz

Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Jacek Szarek. Organizowanych jest wiele ciekawych imprez i konkursów, które stały się naszą tradycją. Szkoła umożliwia uczniom wyjazdy na wycieczki. Nie sposób tu się nudzić, ponieważ prowadzone są zajęcia pozalekcyjne. Mamy nadzieję, że długa i ciekawa historia naszej szkoły będzie kontynuowana, a kolejne strony kroniki szkolnej zostaną zapełnione.


Szkoła Podstawowa nr 30 - Kraków