Jesteśmy zwycięzcami I Rajdu Podgórskiego
anno domini 2003!


        Dnia 3 marca 2003 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w I Rajdzie Podgórskim zorganizowanym w Szkole Podstawowej Nr 26 w Krakowie. Dwie pięcioosobowe drużyny wraz ze swoimi opiekunami: p. Elżbietą Konieczną - Kurą i p. Kingą Szwalec, zmagały się z zadaniami, których celem było wykazanie się znajomością historii, zabytków i postaci związanych z dzielnicą Podgórze.
        Całość rajdu została podzielona na dwa etapy, z których pierwszym była reklama atrakcyjnego miejsca położonego w pobliżu szkoły. W naszym przypadku drużyny opracowały folder ze zdjęciami Dębnik oraz makietę ilustrującą Zakrzówek. Po prezentacji prac, drużyny (każda osobno) wraz z opiekunami wyruszyły na trasę zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na mapie. Zaproponowane przez organizatorów zadania były wyjątkowo urozmaicone. Obejmowały zarówno konkretne wiadomości o Podgórzu, jak również umiejętności typowo szkolne takie jak: układanie reklamy, orientację w kierunkach świata, znajomość niektórych gatunków roślin i zwierząt, obliczenia matematyczne, umiejętność wyszukiwania niezbędnych wiadomości w dostępnych źródłach. Długość trasy i ilość zadań narzucały wyjątkowo szybkie tempo, któremu sprostać mogli tylko najbardziej wytrwali i zdeterminowani.
        Na poszczególnych punktach nasi uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące m.in.: Kościoła św. Józefa, Kościółka św. Benedykta, Fortu św. Benedykta, Kopca Krakusa, Parku Bednarskiego, Uzdrowiska "Mateczny Zdrój", Magistratu, Rynku Podgórskiego, Placu Niepodległości oraz wybitnych postaci A. Matecznego, W. Bednarskiego, E. Dembowskiego, A. Stawarza i E. Serkowskiego.
        Jedna z naszych drużyn jako pierwsza wróciła z trasy do szkoły. Tu czekał na uczestników rajdu drobny poczęstunek, przy którym mogli odpocząć i podzielić się swoimi emocjami. Wreszcie nadeszła upragniona chwila - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Najpierw wyróżnienie dla drużyny uczniów z klasy IVb: Pauliny Manterys, Anny Jaśkiewicz, Macieja Kai, Bartosza Bastera i Tymoteusza Wernera. Ostatecznie ku naszej ogromnej radości pierwsze miejsce zajęła drużyna złożona z uczniów kl. VI: Mateusza Stanaszka, Adriana Lipowskiego, Adama Różyckiego, Łukasza Tylka i Piotra Radwana.
        Największą satysfakcję chłopcy odczuwali z faktu, że zwyciężyli w pierwszej edycji rajdu. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że było "SUPER" i będą się starali powtórzyć sukces w przyszłym roku.