BIBLIOTEKA SZKOLNA
Zapraszamy do korzystania z działów
Konkurs literacko-plastycznczny - Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich

 • Zapraszamy do udziału w konkursie literacko-plastycznym "Ludzie wśród zwierząt, zwierzęta wśród ludzi: inspiracje literackie" organizowanego przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich".
 • Motto konkursu: "Zwierzęta w naszym życiu nie zjawiają się bez powodu: udzielają nam nauk o tym, jak zostać lepszym człowiekiem..." (C.Millan)
 • Uczniowie klas 0-III wykonują pracę plastyczną inspirowaną mottem konkursu. Temat pracy musi nawiązywać do literatury pięknej.
 • Uczniowie klas III - VI tworzą pracę literacką inspirowaną mottem konkursu. Temat musi nawiązywać do literatury pięknej. Forma literacka dowolna, np. opowiadanie, wiersz, list, dialog.
 • Prace należy składać do dnia 3 marca 2017 w bibliotece szkolnej; (rozmiar A-4, technika dowolna, ale praca musi nadawać się do powieszenia).
 • Propozycje utworów, które mogą stanowić inspirację: O psie, który jeździł koleją, Kajtkowe przygody, Zaczarowana zagroda, Pięciopsiaczki, Szewczyk Dratewka, Brzydkie kaczątko, Królowa Śniegu, Czarnoksiężnik ze Szmargdowego Grodu, Puc, Bursztyni i goście, W pustyni i w puszczy, Opowieści z Narnii, wiersze Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Małgorzaty Strzałkowskiej, Ludwika Jerzego Kerna etc.
  Konkurs recytatorski "Poezja obcojęzyczna" dla klas IV-VI

 • Zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim poezji obcej tłumaczonej lub w języku oryginalnym - (wybrany dowolny utwór do 3 min. prezentacji)
 • Eliminiacje odbędą się we wszystkich klasach.
 • Finał i prezentacja lauretaów 26 stycznia.
 • Propozycje repertuarowe można pobrać tutaj.


  Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

  29 września jest Ogólnopolskim Dniem Głośnego Czytania. W oddziale zerowym rodzice czytali rodzice czytali dzieciom ulubione bajki. Wychowankowie świetlicy odwiedziliy bibliotekę szkolną, by móc wysłuchać fragmentu książki "Tajemnica biblioteki" z cyklu "Biuro detektywistyczne Lassego i Mai"; pięknym czytaniem zaprezentowali się uczniowie klasy szóstej z Koła Teatralnego.

  Konkursy czytelnicze

  Tradycją naszej szkoły stały się konkursy czytelnicze z piosenkami i krótkimi scenkami dramowymi. Konkurs zawsze składa się z dwóch etapów. Pierwszy to pisemny test ze znajomości treści wybranych tekstów literatury dziecięcej. Trzy osoby, które najlepiej napiszą sprawdzian, stanowią reprezentację klasy w finale. Finał jest rywalizacją klas; dzieci uczestniczą w quizie, ale oprócz pytań przygotowane są różne atrakcyjne konkurencje, w których bierze udział cała klasa. Z tych działań wyodrębnił się Przegląd Dorobku Artystycznego, w którym razy kilkakrotnie uczestniczyli goście z Przedszkola nr 140.
  O tytuł znawcy twórczości Andersena ubiegali się uczniowie: Jedrzej Ruta - Hubert Kessler - Michał Górka - Kasia Mosur - Szymon Turcza - Jurczyński.  Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej  W roku 2005/06 nasza Szkoła zgłosiła wniosek o uczestnictwo w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską „Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych” Wniosek został zaopiniowany pomyślnie i od roku szkolnego 2006/07 staliśmy się beneficjantami projektu. Biblioteka szkolna została wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy, co stwarza nowe możliwości poznawcze, sprzyja harmonijnemu kształtowaniu kompetencji informacyjnych oraz czytelniczych. Biblioteka jest otwarta na potrzeby programowe i poszukiwania własne uczniów, a także nauczycieli. Dobrze więc wpisuje się w nadrzędne priorytety szkoły, jakimi są dbałość o wszechstronny rozwój uczniów i stwarzanie warunków do pełnego rozwoju ich uzdolnień.

  Wyposażenie pracowni to cztery stanowiska komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne (laserowa drukarka z faksem), a także pakiet oprogramowania: system XP, Microsoft Office, Encyklopedia multimedialna, słowniki PWN. Oprócz tego biblioteka posiada inne ciekawe programy edukacyjne, filmy oraz zbiory muzyczne. Uczniowie oraz nauczyciele wykorzystują te zasoby w pracy indywidualnej oraz grupowo podczas zajęć z klasą lub kołami zainteresowań. Działa redakcja gazetki szkolnej, odbywają się pokazy uczniowskich projektów.
  Edukacja w dobrym stylu

  W roku szkolnym 2010/2011 realizowany był projekt unijny "Edukacja w dobrym stylu" - na potrzeby beneficjantów projektu biblioteka została doposażona w sprzęt audiowizualny: tablicę multimedialną, projektoro oraz kamerę video. • Szkoła Podstawowa nr 30 - Kraków